logo eng  Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

  • Polish
  • Ukrainian
  • English

Youth Group

    Grupa Młodzieżowa – to wspólnota młodych ludzi, którzy spotykają się, aby wzajemnie się ubogacać, aby rozmawiać na różne tematy, które nurtują serca młodych, ale przede wszystkim, aby odnieść nasze życie do wyzwań, które stawia przed nami Bóg.

    Człowiek nie jest samotną wyspą, lecz powołany do życia we wspólnocie. Wśród wielkiego spektrum wspólnot jest Grupa Młodzieżowa. To przestrzeń, w której nie czujemy się samotni, ani odepchnięci, to przestrzeń, w której nie liczą się koneksje ani grubość portfela, ale to przestrzeń, w której liczy się człowiek. Z plecakiem swoich zalet i wad. Człowiek, który uczy się życia. Człowiek, który pragnie iść przez życie z podniesioną głową. Człowiek, który pragnie odkrywać siebie i swoje powołanie, który nie chce dać się wciągnąć w bezlitosne tryby pędzącego świata konsumpcji. Przynależność do wspólnoty pomaga nam wyzbywać się pychy i egoizmu, gdyż chcąc być we wspólnocie trzeba rezygnować z części siebie.

  Każdy człowiek potrzebuje relacji, potrzebujemy drugiego człowieka, ale przede wszystkim potrzebujemy doświadczyć Pana Boga. Te wszystkie elementy staramy się rozwijać w Grupie Młodzieżowej - relacje z Bogiem i sobą nawzajem.

    Nie brakuje humoru i mnóstwa szalonych pomysłów, które realizujemy z różnym efektem. Grupa Młodzieżowa oprócz tematycznych spotkań i dyskusji, organizuje czuwania modlitewne, wyjazdowe rekolekcje, ale również aktywnie uczestniczy w życiu parafii troszcząc się o piękno liturgii (np. lektorzy, zespół, chorążanki), czy też dbając o estetykę poszczególnych ołtarzy, przygotowując różne uroczystości – i to często od kuchni (nierzadko w dosłownym tego słowa znaczeniu) i wiele, wiele innych... Nie brakuje też wspólnego oglądania filmów, spotkań przy ciasteczku i herbatce, wyjazdów na pielgrzymki, narty, czy górskie wędrówki...

    Jeśli uznasz, że myślisz podobnie, to zapraszamy na spotkania Grupy Młodzieżowej, aby wspólnie zmieniać świat na lepsze - zaczynając od samych siebie. Błogosławiony Jan Paweł II zachęca nas "Musicie od siebie wymagać, choćby inni od Was nie wymagali" (przemówienie Jana Pawła II do młodych, Częstochowa 18.06.1983 r.).


Tutaj
Tutaj
Tutaj
Tutaj

Today in the church:

Schedule of Liturgies

  • 7:30 am Holy Mass in Polish
  • 10:00 am Holy Mass in Polish
  • 5:30 pm Holy Mass in Ukrainian
  • 6:30 pm Holy Mass in Polish